DANGRADUERINGSKURSUS 1-2020

25. april - 26. april
25. april kl. 10:00 til 26. april kl. 15:30
Fælledlunden 1, Skanderborg

Instruktører til Dan-gradueringskursus

DAN-PROMOTION CV

I SAMARBEJDE MED OG GODKENDT AF DTaF

Til alle gradueringsberettigede/indstiller til dangraduering

                                                                                                                 

Instruktører til Dangradueringskursus 1/2020

De klubber som har kandidater til dangradueringskursus skal stille med instruktør/observatør fra 4.dan og opefter til dette kursusforløb (opgavefordeling aftales og fremsendes når program lægges). Kan klubben ikke stille med en instruktør fra 4.dan og op skal klubben som minimum stille med en observatør fra 1.-3. dan til danfortræningen. I første omgang gælder det instruktører til danfortræningen i Skanderborg Taekwondo Klub.

Klubben skal tilmelde instruktører direkte til:

Kontaktperson oplyses senere !!

 

VIGTIGSTE DEADLINES PÅ DETTE KURSUS:

 

AFHANDLINGER 4. DAN OG OP:

SENEST DEN 30. NOVEMBER 2019: GODKENDELSE AF DISPOSITION

SENEST DEN 15. FEBRUAR 2020: AFLEVERING AF AFHANDLING

 

TILMELDING TIL DANKURSET:

SENEST DEN 15. FEBRUAR 2020

HUSK BETALING OG DIGITALT JPEG PASFOTO (MAX 200KB)

 

Med venlig hilsen

Vejledergruppen

 

 

Indbydelse til Dan-gradueringskursus

I SAMARBEJDE MED OG GODKENDT AF DTaF

 

Hermed indbydes til Dan-gradueringskursus for graderne 1. – 7. Dan. Praktiske oplysninger som følger: Læs det hele godt igennem !

 

TID/STED:    Danfortræningsweekend: fra Lørdag, den 25. april 2020 kl. 10.00 (første lektion starter kl. 10.30) til Søndag, den 26. april 2020 kl. ca. 15.30. STED: Skb. Tkd. Klub, Fælledlunden 1, Skanderborg

Dangraduering:               Lørdag, den 4. juli 2020  STED: DTaF’s Officielle Sommerlejr, Esbjerg

KURSUSINDHOLD/UDBYTTEBESKR.:       CV's dankurser retter sig mod instruktører og hjælpetrænere i CV's klubber og har til formål at udvikle kandidaternes evne til at undervise med udgangspunkt i modelundervisning, teoriundervisning, undervisning i trænerrollen mm.

Danfortræningsweekend: Gennemgang af grundteknik, taegeuk/poomse, han-/setbon kiereugi, kiereugi, hosinsul, div. spark & springspark, afholdelse af teoriprøve og præsentation/forsvar af afhandling (4.-7.dan) samt udviklingstræning med taegeuk/poomse applicationer mv. Specielt for kandidater til 6.-7.dan gælder: at man skal gennemgå specialtræning med Grandmaster Choi, at man skal undervise én lektion under danfortræningen og at man skal præsentere/forsvare afhandling for alle dankandidater og instruktørgruppe.                                     

DELTAGERKRAV:          Tidskrav:     1.KUP - 1.POOM             ½ ÅR

MÅLGRUPPE:                                     1.POOM - 2.POOM         2 ÅR

             1.KUP - 1.DAN                ½ ÅR

                                                             1.DAN - 2.DAN                1 ÅR

                                                                 2.DAN - 3.DAN                2 ÅR

                                                                 3.DAN - 4.DAN                3 ÅR

                                                                 4.DAN - 5.DAN                4 ÅR

                                                                 5.DAN - 6.DAN                5 ÅR

                                                                 6.DAN - 7.DAN                6 ÅR

                                                                 Der kan ikke dispenseres fra tidskrav.

Kursuskrav: Trænere og instruktører fra 1. kup til 7. dan. Aspiranten skal som minimum have gennemført en af forbundets træneruddannelser.  For graduering til 1-3. dan er kravet Hjælpetræner eller Træner 1A. For graduering til 4. Dan- er kravet Træner 1 uddannelsen.

Krav i øvrigt: - Medlemmer fra CV-klubber skal deltage i CVs Dangradueringskurser (undtaget herfor er hvis kandidaten har en relation til en anden stormester). - Kurset skal gennemføres samlet. Således kan man ikke deltage i danfortræning eller dangraduering i andet regi end CV/hos Grandmaster Choi.

DISPENSATION MV.:   Al henvendelse skal ske til Torben Hansen.

 

AFHANDLINGER:           Kandidater fra 4.-7.dan skal udarbejde en afhandling – se krav til selve afhandling se nedenfor. CV har en vejlederordning som hjælp til kandidater. Vejlederordningen betyder at kandidater som minimum skal have afhandlingens disposition godkendt, men også at det er muligt at bruge CV’s vejledere til sparring når afhandlingen skal skrives. Læs mere i vedlagte.

Deadlines for afhandlinger specielt for kursus 1-2020 er:

Godkendelse af disposition:  Senest den 30. november 2019

Aflevering af afhandling:        Senest den 15. februar 2020

Evt. spørgsmål til emner mm. kan rettes direkte til vejlederne nedenfor.

Afhandling bedes sendt  pr. e-mail til: torben@choisvenner.dk.  Vær opmærksom på filstørrelsen – send ikke filer over 2 MB!! Vi beder desuden om 2 ex. pr. alm. post til Torben Hansen.

TEORIPRØVE 1.-3.DAN: Kilder som danner baggrund for teoriprøve er flg.:

Kyoung-An Choi, ”Taekwondo 1” og ”Taekwondo 2” og Kukkiwon, Taekwondo Textbook. Følgende er gældende i vurdering af teoriprøverne:

0-59% rigtige svar = Kanidaten dumper og afgår danfortræning og kan ikke gå til praktisk dangraduering.

60-80% rigtige svar = Betinget bestået. Kandidaten kan bestå ved at hæve sit niveau i de fysiske kategorier. Vurderes efter lørdag på danfortræning.

80-100% rigtige svar = Kandidaten er bestået uden forbehold.

TILMELDING:          SENEST DEN 15. FEBRUAR 2020 til

Torben Hansen, Damgårdsvej 17, Gram, 8660 Skanderborg. Ansøgningsskema må gerne scannes og mailes til torben@choisvenner.dk

Kursusgebyr overføres KLUBVIS til CV’s konto i Nordea:      

reg.nr. 2640 konto 7553 983 775

                                           DANGRADUERINGSANSØGNINGER VEDLAGT !!  

 

 

                                                                       CV-medlemsklub                ikke CV-medlemsklub

KURSUSGEBYRER:       WTF   1.DAN                    KR. 1.700,00                        KR. 1.900,00

                                         WTF   2.DAN                     KR. 1.850,00                       KR. 2.050,00

                                         WTF   3.DAN                     KR. 2.100,00                       KR. 2.300,00

                                           WTF   4.DAN                    KR. 2.350,00                      KR. 2.550,00

                                           WTF   5.DAN                    KR. 3.300,00                      KR. 3.500,00

                                           WTF   6.DAN                    KR. 3.650,00                      KR. 3.850,00

                                           WTF   7.DAN                    KR. 4.150,00                      KR. 4.350,00

                                           Kun Moo Duk Kwan         KR. 1.400,00                      KR. 1.600,00

 

Vi anbefaler at deltagerne vælger WTF certifikatet. Moo Duk Kwan certifikatet får alle deltagere. Har deltageren ikke WTF certifikat fra tidligere gradueringer så vær opmærksom på at der skal søges til den/de tidligere grader ved WTF. Kontakt evt. Torben Hansen. Kvittering udleveres efter aftale.      

For kandidater der skal til enten danfortræning og eller graduering igen pga. skade, ikke bestået er priserne for hver del: 800 kr. for danfortræningen, 400 kr. for dangradueringen (WTF certifikatet ikke inkl.).

VED TILMELDING:        Vær opmærksom på følgende ved tilmelding:

 • Udfyld vedlagte DAN GRADUERINGSANSØGNING tydelig enten på skrive-maskine eller med blokbogstaver. HUSK at udfylde sidste grad.dato og evt. dato og grad for seneste Kukkiwon certifikat.
 • Indstiller underskriver ansøgningen personlig for personer fra 1.-5.dan. Grandmaster Choi, Kyoung-An indstiller personer til 6. dan og opad.
 • Check at deltagerkravene er opfyldt: tid, kurser (husk dokumentation: pas eller diplom).
 • DIGITALT PASFOTO – JPEG-format og max. 200 KB i filstørrelse. Skal mailes til Torben Hansen på: torben@choisvenner.dk
 • Tilmeldingsgebyret skal betales klubvis samtidig med tilmeldingen. Flere deltagere fra samme klub fremsendes samlet.
 • Sørg for at alle ting er skrevet på tilmeldingsansøgningen så det hele er klar for vore dantrænere og styregruppe. Er tingene ikke i orden returneres ansøgningerne.

SØRG FOR AT ALLE OPLYSNINGER ER MED OG BETALING ER PÅ PLADS !!!!  Afleveres/mailes/betales alt ikke på samme tid og rettidigt, afvises kandidaten ! Dette gælder også aflevering af afhandling !!!

MEDBRING:                    Til Danfortræningsweekenden: medbringes GYLDIG DTaF Pas/-licens (CV licens checkes af CV ved tilmelding) samt Taekwondo pas samt alt udstyr inkl. kampudstyr , et stort sparkeskjold mv.

YDL. OPLYSNINGER:   Vedr. indstilling til 6.dan og op (aftale om træning mv.) kontakt:

                                           Kyoung-An Choi, tlf. 86 28 42 56.

               Vedr. øvrige spørgsmål kontakt:

                   Torben Hansen, tlf. 21 73 03 33

 

 

Foreningen Choi’s Venner

V/ Torben Hansen

Damgårdsvej 17, Gram

8660 Skanderborg

E-mail: torben@choisvenner.dk

 

Dan-afhandling

Følgende er kravene til din dan-afhandling som alle skal gennemlæse. Det er gængse krav, der er til alle større opgaver/afhandlinger. På næste side følger en forklaring og opgavevejledning. Denne er valgfri om man vil læse, men kan være en god hjælp til at komme i gang.

 

Vejlederordning/godkendelse af disposition:

Cv stiller følgende vejledere til rådighed for dig som kandidat. Du skal som minimum havde din disposition godkendt ved en af nedenstående vejledere. Derudover er det op til dig selv hvor meget du ønsker at benytte din vejleder. Du kan frit vælge mellem nedenstående vejledere. Bemærk: vejlederne kan evt. sende dig videre til en anden, hvis de i forvejen er booket op med kandidater.

Benny Olesen                     mail: benny.rosvall.olesen@gmail.com            tlf. 23100424

Hans Erik Steffensen          mail: hans.erik.steffensen@gmail.com     tlf. 40199090

Mark Lee Larsen                mail: markleelarsen@gmail.com                     tlf. 21658852

Heine Pedersen                   mail: kyozodk@gmail.com      tlf. 61405301

Bo Kruse                            mail: Boogbente@live.dk                         tlf. 20681603

Tore Karsø                         mail: tore@dadlnet.dk                                  tlf. 24245074

Mikael Oddershede           mail: mikaeloddershede@gmail.com       tlf. 23319286

 

Tekniske krav til afhandlingen

 • Afhandlingen skal maskinskrives af hensyn til læsbarheden.
 • Omfang af opgaven skal være mindst 10 siders normaltekst (2.400 anslag pr. side), eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, bilag og litteraturliste. Dette svarer til:
  • Skriftstørrelse 12.
  • 1½ linje afstand.
  • Margen øverst og nederst 2 cm, venstre og højre 2 cm.
  • Eks. en skrifttype som Ariel, Times New Roman, Cambria ol.

 

Krav til indholdet            Emnet skal være TKD relevant

Afhandlingen skal indeholde:

 • Forside der indeholder:               

Titel

Forfatterens  Navn

Klub

Nuværende dan grad

Dato

 • Indholdsfortegnelse
 • Evt. forord
 • Indledning
 • Selve opgaven
 • Konklusion
 • Afslutning
 • Evt. Efterskrift
 • Kildehenvisninger
 • Evt. litteraturliste
 • Evt. Bilag

 

Selve opgaven inddeles i afsnit.

Husk at lave kildehenvisninger til hvor du har din information fra samt at argumentere for dine holdninger. Ellers kan det blive betragtet som snyd.

Husk at læse korrektur – få helst en anden til dette, da man bliver blind for fejl, når man har siddet med samme tekst i længere tid.

Inspiration og vejledning til afhandlinger kan downloades HER

 

God fornøjelse.

Vejledergruppen

-------------------------------------

Foreningen Choi’s Venner

v/ Torben Sachmann Hansen

Damgårdsvej 17, Gram

8660 Skanderborg

Mail: torben@choisvenner.dk

Tilmeldingsfrist:

15. februar 2020 kl. 23:55
Tilmeld begivenhed