DANGRADUERINGSKURSUS 1-2021

25. september - 26. september
25. september kl. 10:00 til 26. september kl. 15:30
Fælledlunden 1, Skanderborg

DAN-PROMOTION CV I SAMARBEJDE MED OG GODKENDT AF DTaF

Instruktører til Dan-gradueringskursus

Til alle gradueringsberettigede/indstillere til dangradueringskursus                                                                                        

Instruktører til Dangradueringskursus 1-2/2021:

De klubber som har kandidater til dangradueringskursus skal stille med instruktør/observatør fra 4.dan og opefter til dette kursusforløb (opgavefordeling aftales og fremsendes når program lægges). Kan klubben ikke stille med en instruktør fra 4.dan og op skal klubben som minimum stille med en observatør fra 1.-3. dan til danfortræningen. I første omgang gælder det instruktører til danfortræningen.

Klubben skal tilmelde instruktører/observatører direkte ved tilmelding af kandidaterne !

OBS !!! TILMELDING TIL CV’S DANKURSER ER FLYTTET TIL WWW.CHOISVENNER.DK.

DET ER SLUT MED HARDCOPY TILMELDINGSSEDLER TIL CV’S DANKURSER. NU SKAL DU SOM INDSTILLER BLOT BRUGE CV’S HJEMMESIDE. TRYK PÅ KURSET TIL HØJRE PÅ SIDEN !

Som indstiller skal du gøre følgende og have følgende oplysninger klar på dine kandidater: Gå ind på begivenheden vi link, Tryk tilmeld begivenhed og Tryk herefter Fortsæt som gæst og udfyld herefter din kandidats oplysninger: 1. Fulde navn, 2. mailadresse, 3. fødselsdato, 4. klubnavn, 5. kukkiwonnr. (ikke relevant for 1.dan/poom), 6. Seneste kukkiwon certifikatdato og grad (ikke relevant for 1.dan/poom), 7. Seneste gradueringsdato og grad, 8. Sidst gradueret af og til hvilken grad, 9. Indstillers navn, 10. Indstillet til hvilken grad, 11. DTaF/Son Licensnummer, 12. Hvem er klubbens observatør/dantræner på danfortræningen, 13. Vejleder danopgave (for 4.dan og op kandidater).

Ring hvis du har brug for hjælp !

 

VIGTIGSTE DEADLINES PÅ DETTE KURSUS:

DANOPGAVER 4. DAN OG OP:

SENEST DEN  30. APRIL 2021: GODKENDELSE AF DISPOSITION

SENEST DEN 15. AUGUST 2021: AFLEVERING AF DANOPGAVE

FOR JER, DER ALLEREDE HAR AFLEVERET AFHANDLING, KAN FÅ BEHANDLET JERES DANOPGAVE HER I FORÅRET. KONTAKT TORBEN FOR DATO/STED !

TILMELDING TIL DANKURSET:

SENEST DEN 15. AUGUST 2021

HUSK BETALING VED TILMELDING KLUBVIS OG DIGITALT JPEG PASFOTO (MAX 200KB) !!!

Med venlig hilsen

Vejledergruppen

 

Indbydelse til Dan-gradueringskursus

I SAMARBEJDE MED OG GODKENDT AF DTaF

Hermed indbydes til Dan-gradueringskursus for graderne 1. – 7. Dan. Praktiske oplysninger som følger: Læs det hele godt igennem !

TID/STED:                       Danfortræningsweekend: fra Lørdag, den 25. september 2021 kl. 10.00 (første lektion starter kl. 10.30) til Søndag, den 26. september 2021 kl. ca. 15.30. (MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER !!!

                                        STED: Skb. Tkd. Klub/DTC, Fælledlunden 1, Skanderborg

                                        Dangraduering tid og sted:  Lørdag, den 13/11 2021 - Sted oplyses senere.

KURSUSINDHOLD:       CV's dankurser retter sig mod instruktører og hjælpetrænere i CV's klubber og har til UDBYTTEBESKR.:    formål at udvikle kandidaternes evne til at undervise med udgangspunkt i modelundervisning, teoriundervisning, undervisning i trænerrollen mm. Danfortræningsweekend: Gennemgang af grundteknik, taegeuk/poomse, han-/setbon kiereugi, kiereugi, hosinsul, div. spark & springspark, afholdelse af teoriprøve og præsentation/forsvar af afhandling (4.-7.dan) samt udviklingstræning med taegeuk/poomse applicationer mv. Specielt for kandidater til 6.-7.dan gælder: at man skal gennemgå specialtræning med Grandmaster Choi, at man skal undervise én lektion under danfortræningen og at man skal præsentere/forsvare afhandling for alle dankandidater og instruktørgruppe.                                          

DELTAGERKRAV:                 Tidskrav:     1.KUP - 1.POOM             ½ ÅR

MÅLGRUPPE:                                          1.POOM - 2.POOM         2 ÅR

                                                                 1.KUP - 1.DAN/1.POOM  ½ ÅR

                                                                 1.DAN - 2.DAN                1 ÅR

                                                                 2.DAN - 3.DAN                2 ÅR

                                                                 3.DAN - 4.DAN                3 ÅR

                                                                 4.DAN - 5.DAN                4 ÅR

                                                                 5.DAN - 6.DAN                5 ÅR

                                                                 6.DAN - 7.DAN                6 ÅR

                                                                 Der kan ikke dispenseres fra tidskrav.

 

Kursuskrav: Trænere og instruktører fra 1. kup til 7. dan. Aspiranten skal som minimum have gennemført en af forbundets træneruddannelser.  For graduering til 1-3. dan er kravet Hjælpetræner eller Træner 1A. For graduering til 4. Dan- er kravet Træner 1 uddannelsen.

Krav i øvrigt: - Medlemmer fra CV-klubber skal deltage i CVs Dangradueringskurser (undtaget herfor er hvis kandidaten har en relation til en anden stormester).

 - Kurset skal gennemføres samlet. Således kan man ikke deltage i danfortræning eller dangraduering i andet regi end CV/hos Grandmaster Choi.

DISPENSATION MV.:   Al henvendelse skal ske til Torben Hansen.

DANOPGAVER KRAV:           Kandidater fra 4.-7.dan skal udarbejde en danopgave – se krav til selve danopgaven - se nedenfor. CV har en vejlederordning som hjælp til kandidater. Vejlederordningen betyder at kandidater som minimum skal have danopgavens disposition godkendt, men også at det er muligt at bruge CV’s vejledere til sparring når afhandlingen skal skrives. Læs mere i vedlagte.

                                          Deadlines for danopgave specielt for kursus 1-2 2021 er:

                                          SENEST DEN 30. APRIL 2021: GODKENDELSE AF DISPOSITION

                                          SENEST DEN 15.  AUGUST 2021: AFLEVERING AF DANOPGAVE

Evt. spørgsmål til emner mm. kan rettes direkte til vejlederne nedenfor.

Danopgave bedes sendt  pr. e-mail til: torben@choisvenner.dk.  Vær opmærksom på filstørrelsen – send ikke filer over 2 MB!! Vi beder desuden om 2 ex. pr. alm. post til Torben Hansen.

 

TEORIPRØVE 1.-3.DAN: Kilder som danner baggrund for teoriprøve er flg.:

Kyoung-An Choi, ”Taekwondo 1” og ”Taekwondo 2” og Kukkiwon, Taekwondo Textbook. Følgende er gældende i vurdering af teoriprøverne:

0-59% rigtige svar = Kanidaten dumper og afgår danfortræning og kan ikke gå til praktisk dangraduering.

60-80% rigtige svar = Betinget bestået. Kandidaten kan bestå ved at hæve sit niveau i de fysiske kategorier. Vurderes efter lørdag på danfortræning.

80-100% rigtige svar = Kandidaten er bestået uden forbehold.

 

TILMELDING:          SENEST DEN 15. AUGUST 2021

Tilmeling sker via CV’s hjemmeside. Se punktet ved tilmelding herunder !!!

Kursusgebyr overføres KLUBVIS til CV’s konto i Nordea:       

reg.nr. 2640 konto 7553 983 775

 

                                                                   CV-medlemsklub                ikke CV-medlemsklub

KURSUSGEBYRER:          WT   1.DAN   KR. 1.800,00                     KR. 2.000,00

                                           WT   2.DAN    KR. 1.950,00                    KR. 2.150,00

                                            WT   3.DAN   KR. 2.200,00                    KR. 2.400,00

                                           WT   4.DAN   KR. 2.450,00                     KR. 2.650,00

                                           WT   5.DAN   KR. 3.400,00                     KR. 3.600,00

                                           WT   6.DAN   KR. 4.250,00                     KR. 4.450,00

                                           WT   7.DAN   KR. 4.750,00                     KR. 4.950,00

                                           Kun Moo Duk Kwan KR. 1.500,00           KR. 1.700,00

 

Vi anbefaler at deltagerne vælger WT certifikatet. Moo Duk Kwan certifikatet får alle deltagere. Har deltageren ikke WT certifikat fra tidligere gradueringer så vær opmærksom på at der skal søges til den/de tidligere grader ved WT. Kontakt evt. Torben Hansen. Kvittering udleveres efter aftale.      

For kandidater der skal til enten danfortræning og eller graduering igen pga. skade, ikke bestået er priserne for hver del: 800 kr. for danfortræningen, 400 kr. for dangradueringen (WT certifikatet ikke inkl.).

 

TILMELDING TIL CV’S DANKURSER ER FLYTTET TIL WWW.CHOISVENNER.DK.

DET ER SLUT MED HARDCOPY TILMELDINGSSEDLER TIL CV’S DANKURSER. NU SKAL DU SOM INDSTILLER BLOT BRUGE CV’S HJEMMESIDE.

Som indstiller skal du gøre følgende og have følgende oplysninger klar på dine kandidater: Gå ind på begivenheden vi link, Tryk tilmeld begivenhed og Tryk herefter Fortsæt som gæst og udfyld herefter din kandidats oplysninger:

1. Fulde navn,

2. mailadresse,

3. fødselsdato,

4. klubnavn,

5. kukkiwonnr. (ikke relevant for 1.dan/poom),

6. Seneste kukkiwon certifikatdato og grad (ikke relevant for 1.dan/poom),

7. Seneste gradueringsdato og grad,

8. Sidst gradueret af og til hvilken grad,

9. Indstillers navn,

10. Indstillet til hvilken grad,

11. DTaF/Son Licensnummer,

12. Hvem er klubbens observatør/dantræner på danfortræningen,

13. Vejleder danopgave (for 4.dan og op kandidater).

 • Check at deltagerkravene er opfyldt: tid, kurser.
 • DIGITALT PASFOTO – JPEG-format og max. 200 KB i filstørrelse. Skal mailes til Torben Hansen på: torben@choisvenner.dk
 • Tilmeldingsgebyret skal betales klubvis samtidig med tilmeldingen.

SØRG FOR AT ALLE OPLYSNINGER ER MED I ONLINE-TILMELDINGEN OG BETALING ER PÅ PLADS UMIDDELBART EFTER ONLINETILMELDING ER AFSLUTTET !!!!  

MEDBRING:                    Til Danfortræningsweekenden: GYLDIG DTaF licens (CV licens checkes af CV ved tilmelding) samt alt udstyr inkl. kampudstyr , et stort sparkeskjold mv.

YDL. OPLYSNINGER:   Vedr. indstilling til 6.dan og op (aftale om træning mv.) kontakt:  Kyoung-An Choi, tlf. 86 28 42 56.

Vedr. øvrige spørgsmål kontakt:   Torben Hansen, tlf. 21 73 03 33

 

Foreningen Choi’s Venner

V/ Torben Hansen

Damgårdsvej 17, Gram

8660 Skanderborg

E-mail: torben@choisvenner.dk

 

 

Dan-afhandling

Følgende er kravene til din dan-afhandling som alle skal gennemlæse. Det er gængse krav, der er til alle større opgaver/afhandlinger. På næste side følger en forklaring og opgavevejledning. Denne er valgfri om man vil læse, men kan være en god hjælp til at komme i gang.

Vejlederordning/godkendelse af disposition:

Cv stiller følgende vejledere til rådighed for dig som kandidat. Du skal som minimum havde din disposition godkendt ved en af nedenstående vejledere. Derudover er det op til dig selv hvor meget du ønsker at benytte din vejleder. Du kan frit vælge mellem nedenstående vejledere. Bemærk: vejlederne kan evt. sende dig videre til en anden, hvis de i forvejen er booket op med kandidater.

Benny Olesen                     mail: benny.rosvall.olesen@gmail.com            tlf. 23100424

Hans Erik Steffensen          mail: hans.erik.steffensen@gmail.com     tlf. 40199090

Mark Lee Larsen                mail: markleelarsen@gmail.com                     tlf. 21658852

Heine Pedersen                   mail: kyozodk@gmail.com      tlf. 61405301

Bo Kruse                            mail: Boogbente@live.dk                         tlf. 20681603

Tore Karsø                         mail: tore@dadlnet.dk                                  tlf. 24245074

Mikael Oddershede            mail: mikaeloddershede@gmail.com        tlf. 23319286

Michael Nyboe                   mail: michael@engelrud.dk                    tlf. 23896446

Tekniske krav til afhandlingen

 • Afhandlingen skal maskinskrives af hensyn til læsbarheden.
 • Omfang af opgaven skal være mindst 10 siders normaltekst (2.400 anslag pr. side), eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, bilag og litteraturliste. Dette svarer til:
  • Skriftstørrelse 12.
  • 1½ linje afstand.
  • Margen øverst og nederst 2 cm, venstre og højre 2 cm.
  • Eks. en skrifttype som Ariel, Times New Roman, Cambria ol.

Krav til indholdet            Emnet skal være TKD relateret !!!

Afhandlingen skal indeholde:

 • Forside der indeholder:               

Titel

Forfatterens  Navn

Klub

Nuværende dan grad

Dato

 • Indholdsfortegnelse
 • Evt. forord
 • Indledning
 • Selve opgaven
 • Konklusion
 • Afslutning
 • Evt. Efterskrift
 • Kildehenvisninger
 • Evt. litteraturliste
 • Evt. Bilag

Selve opgaven inddeles i afsnit.

Husk at lave kildehenvisninger til hvor du har din information fra samt at argumentere for dine holdninger. Ellers kan det blive betragtet som snyd.

Husk at læse korrektur – få helst en anden til dette, da man bliver blind for fejl, når man har siddet med samme tekst i længere tid.

Inspiration og vejledning til afhandlinger kan downloades HER

 

God fornøjelse.

Vejledergruppen

 

Tilmeldingsfrist:

15. august 2021 kl. 23:59
OBS: Tilmelding er bindende
Tilmeld begivenhed